Rungsup Marketing
Overlap
March 25, 2019

Daily Archives

  • 7 คุณลักษณะของพนักงานต้อนรับที่ดี

    Find job in Phuket พนักงานต้อนรับภายในโรงแรม นอกจากลักษณะของโรงแรมที่จะทำให้แขกประทับใจและกลับมาให้บริการของโรงแรมเราอีกครั้งพนักงานต้อนรับนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แขกนั้นประทับใจและกลับมาใช้บริการของโรงแรมเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันพนักงานต้อนรับนั้นถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของโรงแรมเพราะเมื่อแขกเข้ามาในโรงแรมสิ่งแรกที่แขกจะได้พบปะพูดคุยด้วยนั้นก็คือพนักงานต้อนรับ…
Translate »