Rungsup Marketing
Overlap

7 คุณลักษณะของพนักงานต้อนรับที่ดี

Find job in Phuket พนักงานต้อนรับภายในโรงแรม

นอกจากลักษณะของโรงแรมที่จะทำให้แขกประทับใจและกลับมาให้บริการของโรงแรมเราอีกครั้งพนักงานต้อนรับนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แขกนั้นประทับใจและกลับมาใช้บริการของโรงแรมเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันพนักงานต้อนรับนั้นถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของโรงแรมเพราะเมื่อแขกเข้ามาในโรงแรมสิ่งแรกที่แขกจะได้พบปะพูดคุยด้วยนั้นก็คือพนักงานต้อนรับ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับที่ทำหน้าที่ต้อนรับแขกและรับลงทะเบียนการเช้าห้อง พนักงานสัมภาระที่คอยแนะนำทางให้กับแขกและขนสัมภาระให้กับแขกไปยังห้องพัก และพนักงานแคชเชียร์ที่คอยรวบรวมค่าใช่จ่ายและเรียกเก็บเงินจากแขก ซึ่งพนักงานต้อนรับที่ดีจะต้องมีบุคลิกหรือคุณลักษณะที่ดีจึงจะทำให้แขกนั้นประทับใจและกลับมาใช้บริการโรงแรมของเราอีกครั้ง วันี้เราจึงจะมาพูดถึง 7 คุณลักษณะของพนักงานต้อนรับที่ดีว่ามีอะไรบ้าง คุณลักษณะของพนักงานต้อนรับที่ดีมีดังนี้
1.ยิ้มแย้มแจ่มใส
รอยยิ้มถือได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของคนไทยคงไม่มีลูกค้าหรือใครที่อยากจะคุณกับบุคคลที่ทำหน้าไม่พอใจหรือทำหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลา การที่เรามีรอยยิ้มที่จริงใจและสดใสนั้นจะทำให้คนที่ได้คุยกับเรารู้สึกสบายใจและเป็นกันเองมากขึ้น
2.ตอบสนองความต้องการของแขกอย่างรวดเร็ว
เมื่อมีแขกเข้ามาในโรงแรมเราควรเดินเข้าไปให้บริการกับแขกเลยไม่ควรให้แขกเรียกก่อนจึงค่อยไปเพราะบางทีแขกก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ตรงไหนอย่างไร
3.แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรแขก
เราควรให้ความนับถือและให้บริการกับแขกอย่างเสมอเท่าเทียมกันไม่ควรเลือกให้บริการกับแขกคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
4.รักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ
เราควรรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการที่ดี ตั้งแต่การแต่งกายจนไปถึงทรงผมและสิ่งต่างๆให้ดูดีอยู่เสมอ
5.สุภาพเรียบร้อย
พนักงานต้อนรับที่ดีนั้นจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อย กริยาอาการอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ควรพูดคำหยาบหรือแสดงกริยาที่ไม่น่าพึงพอใจใส่แขกที่เข้ามาพักโรงแรม
6.ให้บริการด้วยความสมัคใจ
การให้บริการกับแขกนั้นเราควรทำให้แขกแบบเต็มใจไม่ใช่ทำเพราะต้องทำและทำแค่ให้เสร็จๆไปเท่านั้น
7.มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
พนักงานต้นรับที่ดีควรทำงานบริการให้กับแขกอย่างเต็มที่ ให้บริการมากกว่าที่แขกหวังเอาไว้เพื่อให้แขกนั้นประทับใจและกลับมาใช้บริการโรงแรมของเราอีกครั้ง

จากที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงข้อมูลการให้ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นหากท่านสนใจในงานโรงแรมต่างๆ (Find job in Phuket) ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thavornphuketjobs.com

Cr.http://thavornphuketjobs.blogspot.com/2017/02/7.html

Translate »