Rungsup Marketing
Overlap

รุ่งทรัพย์มาร์เก็ตติ้ง ขอเสนอโรงแรมอัลฟาฮัจย์ หาดใหญ่

หนึ่งในลูกค้าของบริษัท ที่ได้เลือกใช้สินค้าของเราหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นที่นอน ผ้าปูที่นอน สินค้าสินค้าอเมนิตี้ต่างพร้อมกับพิมพ์โลโก้
Ep1. นี้เราจะพามาเยี่ยมชมโรงแรมอัลฟาฮัจย์ หาดใหญ่ กัน

Translate »