Rungsup Marketing
Overlap
September 21, 2023

Daily Archives

  • “ห้องพักโรงแรม” มีอะไรเอากลับบ้านได้?

    เวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ โรงแรมที่พักมักจะมีเครื่องใช้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกที่พักเสมอ และส่วนใหญ่มักจะมาในบรรจุภัณฑ์เล็กๆ พกพาสะดวก จึงทำให้แขกที่เข้าพักชอบหยิบติดมือกลับบ้านไปด้วย…
Translate »